Tone Lund Løkling

Konsulent

Tone er siviløkonom med spesialisering innen økonomisk analyse fra NHH. Hun har de siste årene arbeidet i sentrale prosjekter innen varehandel. Tone har hovedfokus på kampanjestyring, innkjøp, automatisk varesupplering og pris- og sortimentsstyring. Tone er sertifisert i SAP SD.