Erik Hartvedt

Juniorpartner & Rådgiver

Erik har en mastergrad i informasjonssystemer. Erik har opparbeidet seg en bred erfaring fra en rekke prosjekter innen varehandel og logistikk. Han har gjennomført en rekke forretningsmessige endringer i både produksjonsbedrifter og varehandelsbedrifter. Erik har spesialkompetanse innen et bredt felt av ulike varehandelsprosesser. Erik er faglig sterk og har samtidig stor gjennomføringsevne.