Carina Lindvik Johnsen

Seniorkonsulent

Carina har en mastergrad i økonomi fra Manchester. Hun har jobbet med et fokus på varehandel de siste årene. Spesielt har Carina fokusert på automatisk varesupplering, leverandøravtaler, inngående logistikk og arbeidsprosesser for innkjøp. Carina er analytisk og har gode kommunikasjonsegenskaper.