Kundehistorie Coop Norge

Harmonisering av ordretyper for Coop Faghandel og Dagligvare

Siden 2006 har det vært et ønske om å få Faghandel i Coop over på innkjøpsordre i SAP slik at Dagligvare og Faghandel kan jobbe med de samme verktøyene og å få på plass en harmonisering av IT-løsningene.

Prosjektet startet våren 2017 med et kjerneteam som jobbet for å avdekke mulige utfordringer som følge av overgangen og finne akseptable løsninger på disse. For å komme i mål ble prosjektet betydelig oppbemannet i løpet av høsten 2017 og det lot seg gjøre å gå opp med pilot som planlagt i begynnelsen av desember.

Selv om prosjektet primært berørte bestillingsløsningen til Faghandel ble også flere kjerneløsninger for hele Coop berørt og det har blitt gjort en stor innsats for å redusere risiko for driftsforstyrrelser. Prosjektet har også levert ny funksjonalitet og løsninger som kommer både Faghandel og Dagligvare til nytte.

Piloten ble avsluttet i januar 2018 og Faghandel er nå over på den samme bestillingsløsningen som dagligvare. Faghandel vil som et resultat av prosjektet kunne ta i bruk løsningen for automatisk varesupplering som Coop allerede har på plass.

Logistikk i praksis (Foto: Witron)

Prosjektet ble levert gjennom et team med ressurser fra Coop, XAC og EINR.

«Einr leverte et team på seks konsulenter til prosjektet. Rollene var prosjektledelse, senior konsulent, senior utvikler og to junior konsulenter. De jobbet effektiv sammen, og hadde en riktig og god sammensetning av kompetanse. Leveransene fra Einr var viktige for at vi nådde våre milepæler» sier Runar Thomassen, Senior Prosjektleder i Coop Norge SA