Hvordan jobber vi?

Gjennomføringsevne

Vi jobber mest effektivt når vi kan løse kundens utfordringer med et klokt sammensatt team.

Einr gjennomfører prosjekter ute hos våre kunder. Enhver oppgave av noe størrelse krever ulike kompetanser og erfaringer, og vi leverer best resultater når vi speiler dette i prosjektorganiseringen. Ved å kombinere team av dyktige konsulenter med nøkkelpersoner fra kunden har vi levert vellykkede prosjekter. 

Vår styrke ligger i gjennomføringsevne: Evnen til å kombinere strategisk tenkning med omfattende praktisk bransjeerfaring, for å omsette dette i forretningsmessige resultater. Vi har bevist at vi leverer resultater innenfor avtalerammer.

«Vår programvare Neptune Software er utviklet for å modernisere og optimalisere SAP prosesser og brukergrensnitt på en kostnadseffektiv måte. Einr har levert noen imponerende Neptune løsninger med opptil 10.000 brukere. De har virkelig bevist at Neptune fungerer slik vi ønsker.»

Andreas Grydeland Sulejewski, CEO Neptune Software

Einr-konsulenter har utdannelse på Mastergradnivå, kombinert med erfaring fra implementeringsprosjekter hos noen av Norges ledende bedrifter.Til sammen kjenner vi mange bransjer godt, og mest omfattende erfaring har vi fra store implementeringsprosjekter innenfor dagligvare, forbrukerelektronikk (nett og fysisk butikk), samt andre høyvolum logistikkorganisasjoner.